Sách mới

Vô phương thỏa mãn

Vô phương thỏa mãn

Tác giả: Neil J. Lavender, Alan A. Cavaiola
Còn sách
Khi bạn tắc đường thì tôi đang chơi golf

Khi bạn tắc đường thì tôi đang chơi golf

Tác giả: Simon Thompson
Còn sách
101+ ý tưởng quảng cáo khôn ngoan

101+ ý tưởng quảng cáo khôn ngoan

Tác giả: Alphabooks
Còn sách
101+ ý tưởng thu hút khách hàng

101+ ý tưởng thu hút khách hàng

Tác giả: Alphabooks
Còn sách
101+ ý tưởng tăng doanh số

101+ ý tưởng tăng doanh số

Tác giả: Alphabooks
Đang mượn
Marketing cho bán lẻ

Marketing cho bán lẻ

Tác giả: Susan Negen, Bob Negen
Còn sách
Telesales - tiếp thị bán hàng qua điện Thoại

Telesales - tiếp thị bán hàng qua điện Thoại

Tác giả: Bùi Xuân Phong
Đang mượn
Ý tưởng này là của chúng mình

Ý tưởng này là của chúng mình

Tác giả: Huỳnh Vĩnh Sơn
Đang mượn
Facebook marketing từ A đến Z

Facebook marketing từ A đến Z

Tác giả: Trung Đức
Đang mượn
Hãy sống cuộc đời như bạn muốn

Hãy sống cuộc đời như bạn muốn

Tác giả: Pam Grout
Còn sách
Nghệ thuật

Nghệ thuật

Tác giả: Ann Handley
Đang mượn