Sách mới

Tôi làm việc, tôi hạnh phúc

Tôi làm việc, tôi hạnh phúc

Tác giả: Trí Quang đại sư
Đang mượn
72 thuật tấn công tâm lý trong bán lẻ

72 thuật tấn công tâm lý trong bán lẻ

Tác giả: Alphabooks
Còn sách
Người thông minh không làm việc một mình

Người thông minh không làm việc một mình

Tác giả: Rodd Wagner - Gale Muller
Còn sách
Để trở thành người bán hàng xuất sắc

Để trở thành người bán hàng xuất sắc

Tác giả: Jeffrey J. Fox
Còn sách
Hãy sống ở thể chủ động

Hãy sống ở thể chủ động

Tác giả: Nguyễn Tuấn Quỳnh
Còn sách
Tiếp thị tương tác

Tiếp thị tương tác

Tác giả: Gail F.Goodman
Còn sách
Những đòn tâm lý trong bán hàng

Những đòn tâm lý trong bán hàng

Tác giả: Brian Tracy
Còn sách
IQ trong nghệ thuật thuyết phục

IQ trong nghệ thuật thuyết phục

Tác giả: Kurt W.Mortensen
Còn sách
Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ

Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ

Tác giả: Trác Nhã
Đang mượn
Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi (tập 3)

Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi (tập 3)

Tác giả: Andrew Matthews
Đang mượn