Sách Kinh Tế

Telesales - tiếp thị bán hàng qua điện Thoại

Telesales - tiếp thị bán hàng qua điện Thoại

Tác giả: Bùi Xuân Phong
Đang mượn
Marketing cho bán lẻ

Marketing cho bán lẻ

Tác giả: Susan Negen, Bob Negen
Còn sách
101+ ý tưởng tăng doanh số

101+ ý tưởng tăng doanh số

Tác giả: Alphabooks
Đang mượn
101+ ý tưởng thu hút khách hàng

101+ ý tưởng thu hút khách hàng

Tác giả: Alphabooks
Còn sách
101+ ý tưởng quảng cáo khôn ngoan

101+ ý tưởng quảng cáo khôn ngoan

Tác giả: Alphabooks
Còn sách
Tiếp thị tương tác

Tiếp thị tương tác

Tác giả: Gail F.Goodman
Còn sách
Để trở thành người bán hàng xuất sắc

Để trở thành người bán hàng xuất sắc

Tác giả: Jeffrey J. Fox
Còn sách
72 thuật tấn công tâm lý trong bán lẻ

72 thuật tấn công tâm lý trong bán lẻ

Tác giả: Alphabooks
Còn sách
Tiếp thị trực tuyến thông minh

Tiếp thị trực tuyến thông minh

Tác giả: Alex Blyth
Còn sách
Đam mê khám phá

Đam mê khám phá

Tác giả: Gary Vaynerchuk
Còn sách